Privacy Policy

Prevádzkovateľ

the Bridge,
Ladice 330,
951 77 Zlaté Moravce
IČO: 42208483

Naša spoločnosť plne rešpektuje vaše právo na súkromie. V tejto sekcii sa dozviete, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj “Nariadenie”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj “Zákon”).

Zodpovedná osoba

Zodpovednú osobu (data protection officera) môžete kontaktovať na adrese konkrétnej spoločnosti:
the Bridge, Ladice 330, 951 77 Ladice IČO: 42208483
alebo
oou@thebridge.sk  

Výkon práv dotknutých osôb

Činnosť prevádzkovateľa pri napĺňaní práv dotknutej osoby
Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe
Práva dotknutých osôb
Žiadosť na výkon práva dotknutej osoby

Informačné povinnosti

Informácia k súhlasu na účely zasielania marketingových ponúk
Klienti, ktorí si zakúpili verejné kurzy
Informácia pre obchodných partnerov
Informácie pre cookies
Informácia pre sociálne siete


Prevádzkovateľ


the Bridge – English Language Centre, s.r.o.
Ladice 330,
951 77 Zlaté Moravce
IČO: 45728402

Naša spoločnosť plne rešpektuje vaše právo na súkromie. V tejto sekcii sa dozviete, ako nakladáme s
vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) (ďalej aj “Nariadenie”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej aj “Zákon”).

Zodpovedná osoba

Zodpovednú osobu (data protection officera) môžete kontaktovať na adrese konkrétnej spoločnosti:
the Bridge – English Language Centre, s.r.o. Ladice 330, 951 77 Zlaté Moravce IČO: 45728402
alebo: oou@thebridge.sk

Výkon práv dotknutých osôb

Činnosť prevádzkovateľa pri napĺňaní práv dotknutej osoby
Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe
Práva dotknutých osôb
Žiadosť na výkon práva dotknutej osoby

Informačné povinnosti

Informácia k súhlasu na účely zasielania marketingových ponúk
Zamestnanci obchodných partnerov, ktorí pre nich zakúpili kurz
Informácia pre obchodných partnerov
Informácie pre cookies
Informácia pre sociálne siete


Spoloční prevádzkovatelia

the Bridge, Ladice 330, 951 77 Zlaté Moravce, Slovakia

The London School, SRL, Via Lago di Garda 16-18,, Veneto, 360 15 Schio VI, Italy

International College, Sp.zo.o., Armii Krajowej 73, 81-844 Sopot, Poland

Swan Communication Ltd., Bridgend, FK17 8AF Callander, United Kingdom

Escuela Oficial de Idiomas de La Orotava, C/Juan Ortiz de Zárate S/N, Canarias, 383 00 La Orotava, Spain

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Križkova 9, 811 04 Bratislava, Slovakia

Zodpovedná osoba

Zodpovednú osobu (data protection officera) môžete kontaktovať na adrese konkrétnej spoločnosti:
the Bridge, Ladice 330, 951 77 Zlaté Moravce IČO: 42208483 a the Bridge – English Language Centre,
s.r.o. Ladice 330, 951 77 Zlaté Moravce IČO: 45728402
alebo
oou@thebridge.sk

Newsletters

By subscribing to our newsletters, you agree to and give consent to the processing of personal data for the purpose of sending marketing offers by joint controllers:

the Bridge, Ladice 330, 951 77 Zlaté Moravce, Business identification no: 42208483, The London School, SRL, Via Lago di Garda 16-18,, Veneto, 360 15 Schio VI, Italy, International College, Sp.zo.o., Armii Krajowej 73, 81-844 Sopot, Poland, Swan Communication Ltd., Bridgend, FK17 8AF Callander, United Kingdom, Escuela Oficial de Idiomas de La Orotava, C/Juan Ortiz de Zárate S/N, Canarias, 383 00 La Orotava, Spain, TransformELT Ltd, 25 Robin Hood Road, Norwich, NR4 6BS, United Kingdom, Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Križkova 9, 811 04 Bratislava, Slovakia.

Our legal basis for the processing of personal data is the consent of the data subject, and you shall have the right to withdraw your consent at any time, while such withdrawal shall not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal. Your consent shall expire 3 years from the date when the last service was provided, or from the date when the consent was granted. Personal data shall be provided to the following recipients: statistics providers, IT administration and support bodies, external audit bodies, telecommunications service providers, data storage company, public authorities, courts of law, law enforcement bodies, lawyers, distrainors.

Personal data shall not be provided to a third country or to an international organization. In order to tailor marketing offers to suit your individual needs, the controller shall create personalized marketing offers based on your history of orders. We will use your cookies and google analytics tools to create personalized marketing offers. In connection with the processing of personal data, please note that when you provide your personal data to us, you acquire the status of a data subject who has the right to access personal data, the right to rectify personal data, the right to erase personal data, the right to restrict processing of personal data, the right to data portability, the right to object to processing of personal data (including profiling) and the right in relation to solely automated decision making (and profiling). At the same time, data subjects have the right to lodge a complaint with the Slovak data protection supervisory authority “Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky”.

the Bridge, Ladice 330, 951 77 Zlaté Moravce, Business identification no: 42208483 will comply with any justified request made by the data subject to the extent technically possible.

All queries relating to data protection should be sent to our Data Protection Officer via e-mail: info@hlt.digital . The data subject may exercise the right to withdraw his or her consent at any time, even before the expiry of the period for which the consent was given, by: a) an email sent to info@hlt.digital, or b) a written request sent to the controller’s registered office address in an envelope marked as: “GDPR – consent withdrawal”.

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.